Herb Powiat Trzebnicki
Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego
Nasz projekt

Powiat Trzebnicki przystąpił do realizacji projektu pn.: Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół).

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielek poprzez wdrożenie kompleksowego programu wspomagania szkół i przedszkoli z naszego powiatu.

Projekt przewiduje m.in. organizację i przeprowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów zgodnie z wybraną przez daną placówkę ofertą doskonalenia, utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz materiałów dydaktycznych, wsparcie ekspertów zewnętrznych. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne i obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015. W projekcie bierze udział 37 placówek oświatowych:


• 15 szkół podstawowych,
• 10 gimnazjów,
• 3 licea ogólnokształcące,
• 3 technika,
• 3 zasadnicze szkoły zawodowe,
• 3 przedszkola.

Całkowita wartość projektu – 798 562,00 zł

 

Logo Kapitał LudzkiHerb Powiat TrzebnickiLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego