Herb Powiat Trzebnicki
Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego
Aktualności
Konferencja podsumowująca projekt
30.06.2015
Dnia 29 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego”. Konferencja miała na celu podsumowanie wdrażania kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie trzebnickim, a także podsumowanie zadań zrealizowanych w latach 2013 – 2015 w projekcie „Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego”

Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele placówek objętych wsparciem w ramach projektu. Przedstawiciele instytucji współpracujących w ramach projektu.

Przybyłych gości powitała Anna Jasinowska-Czarny – Koordynator projektu, przekazując głos Panu Staroście Waldemarowi Wysockiemu, który otworzył konferencję. W dalszej części konferencji Pani koordynator podsumowała zadania, jakie zrealizowano w projekcie przez cały okres jego trwania, tj. w latach 2013-2015 oraz podsumowała wdrażanie kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie trzebnickim.

Po wystąpieniu Pani koordynator głos zabrały dyrektorki placówek oświatowych, Pani Mirela Skaczyło, Pani Krystyna Haładaj i Pani Anna Białęcka, w których realizowany był projekt. Następnie udzielono głosu osobie pełniącej funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, Pani Katarzynie Lech. Głos zabrał także przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Pan Lech Stempel.

W ostatniej części konferencji, Pan Starosta Waldemar Wysocki podziękował i wręczył dyrektorom szkół certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

 

Poniżej przedstawiamy galerie z wydarzenia:

 

Logo Kapitał LudzkiHerb Powiat TrzebnickiLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego