Herb Powiat Trzebnicki
Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego
Dla SORE

Ankieta ewaluacja szkolenia 2 1 SORE.docx

 

ankieta nauczyciele RPW SORE.doc

 

KARTA KONSULTACJI SORE.docx

 

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) jest zewnętrznym specjalistą odpowiedzialnym za prawidłową organizację działań związanych z przeprowadzeniem ofert doskonalenia nauczycieli w ramach projektu. Wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji Rocznego Planu Wspomagania. Po uruchomieniu projektu SORE nawiązuje kontakt ze szkołą, buduje relacje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w przeprowadzeniu diagnozy i konstruowaniu RPW. Pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację RPW. Wspiera nauczycieli w czasie wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera.

 

Zadania SORE:

 • wsparcie dyrektora w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły

 • pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną

 • wsparcie szkoły w przygotowaniu Rocznego Planu Wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie jednej z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno - rozwojowego)

 • wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą)

 • pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba)

 • organizowanie zaplanowanych form wspomagania – we współpracy ze szkołą

 • organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji)

 • monitorowanie przebiegu realizacji RPW, reagowanie na pojawiające się trudności

 • przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW

 • udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

 

Źródło: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php option=com_content&view=article&id=2387&Itemid=1725

 

SORE obejmują wsparciem przypisane im placówki, z którymi utrzymują ścisły kontakt przez cały okres realizacji RPW

 

SORE – Bożena Magnowska

 1. Gimnazjum w Pęgowie (w roku szkolnym 2013/2014)

 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie (w roku szkolnym 2014/2015)

 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich (w roku szkolnym 2013/2014)

 4. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich (w roku szkolnym 2014/2015)

 5. Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich (w roku szkolnym 2014/2015)

 6. Publiczne Przedszkole w Pęgowie (w roku szkolnym 2014/2015)

 7. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pęgowie (w roku szkolnym 2013/2014)

 8. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie (w roku szkolnym 2013/2014)

 

SORE – Beata Iżewska

 1. Liceum Ogólnokształcące Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy(w roku szkolnym 2013/2014)

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy(w roku szkolnym 2014/2015)

 3. Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy(w roku szkolnym 2013/2014)

 4. Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy (w roku szkolnym2013/2014)

 5. Szkoła Podstawowa w Krynicznie (w roku szkolnym 2014/2015)

 6. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Prusicach (w roku szkolnym 2013/2014)

 7. Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Prusicach (w roku szkolnym 2014/2015)

 

SORE – Katarzyna Lech

 1. Gimnazjum im. Ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie (w roku szkolnym 2014/2015)

 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach (w roku szkolnym 2013/2014)

 3. Technikum w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie(w roku szkolnym 2013/2014)

 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie(w roku szkolnym 2014/2015)

 5. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku (w roku szkolnym 2014/2015)

 6. Szkoła Podstawowa w Szewcach (w roku szkolnym 2014/2015)

 7. Gimnazjum Publiczne w Szewcach(w roku szkolnym 2013/2014)

 8. Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich (w roku szkolnym 2013/2014)

 

SORE Dominika Łasica:

 1. Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy(w roku szkolnym 2014/2015)

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich(w roku szkolnym 2013/2014)

 3. Technikum w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich(w roku szkolnym 2014/2015)

 4. Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich(w roku szkolnym 2014/2015)

 5. Powiatowe Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie(w roku szkolnym 2013/2014)

 6. Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie(w roku szkolnym 2014/2015)

 7. Społeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy (w roku szkolnym 2013/2014)

 

SORE – Wojciech Wróbel:

 1. Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie (w roku szkolnym 2014/2015)

 2. Szkoła Podstawowa w Skokowej (w roku szkolnym 2013/2014)

 3. Szkoła Podstawowa im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie (w roku szkolnym 2013/2014)

 4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku (w roku szkolnym 2013/2014)

 5. Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej (w roku szkolnym 2014/2015)

 6. Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim (w roku szkolnym 2014/2015)

 7. Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim (w roku szkolnym 2013/2014)

 

Kontakt z SORE

 

Dominika Łasica

tel.: 607275334

e – mail: d.lasica@powiat.trzebnica.pl

 

Wojciech Wróbel

tel.: 506280191

e-mail: w.wrobel@powiat.trzebnica.pl

 

Bożena Magnowska

tel.: 506280178

e-mail: b.magnowska@powiat.trzebnica.pl

 

Beata Iżewska

 

tel. SORE: 506280196

e-mail: b.izewska@powiat.trzebnica.pl

 

Katarzyna Lech

tel.: 506280198

e-mail: k.lech@powiat.trzebnica.pl

 

 

Logo Kapitał LudzkiHerb Powiat TrzebnickiLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego