Herb Powiat Trzebnicki
Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego
Dla Koordynatorów sieci

KoordynatorzyKoordynator sieci jest kluczową osobą w funkcjonowaniu sieci. Jego zadania obejmują:

 1. wspieranie aktywności i dzielenie się wiedzą przez uczestników,

 2. proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy,

 3. zapewnianie bezpiecznej atmosfery do pracy,

 4. motywowanie uczestników do pracy w sieci,

 5. monitorowanie postępów pracy sieci,

 6. otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników,

 7. wspieranie otwartości w dzieleniu się własnymi problemami i wątpliwościami,

 8. organizowanie pracy sieci.Nasi koordynatorzy:

 1. Robert Kolebuk

robert.kolebuk@gmail.com

„Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/przedszkola”

Grupa tworzą dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy pracować będą m. in. nad odpowiedzią na pytania:co to jest wizerunek szkoły, co i kto wpływa na wizerunek szkoły, po co szkole potrzebny jest dobry wizerunek, jakie obszary działań promocyjnych reprezentowane są w szkołach? Celem sieci jest również stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem.

 1. Małgorzata Maciejak

mamaciejak@gmail.com

Joanna Furtak

furtak.j@gmail.com

„Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych”
Jest to grupa skupiająca nauczycieli chemii, fizyki, biologii, przyrody i nauczania zintegrowanego. Celem tej sieci jest połączenie wymiany doświadczeń oraz wiedzy dla tworzenia nowych rozwiązań, nie stosowanych dotychczas przez żadnego z uczestników spotkania. Istotną rolą sieci może być zaangażowanie jej uczestników w opracowanie własnych, autorskich propozycji. Podejmowanie inicjatyw, które zostaną w pierwszej kolejności przetestowane w tworzących sieć szkołach, a być może będą również popularyzowane poza nimi. Wspólne wypracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań, a także dzielenie się doświadczeniami w trakcie tego procesu, może okazać się bardzo wzmacniające i mobilizujące, by utrzymać motywację do doprowadzenia podjętych inicjatyw do końca, mimo pojawiających się przeszkód.

  1. Alicja Osio

alicjaosio@gazeta.pl

„Nauczyciele pracują zespołowo”

Grupę tworzą nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Celem tej sieci jest m. in. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołu, określenia ról jego członków, organizacji i monitorowania pracy zespołu, podziału zadań, pracy metodą projektów, doskonalenie przez uczestników kompetencji interpersonalnych, wypracowanie zasad powoływania zespołów zadaniowych, świadome kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników, integracja, inicjowanie i wspieranie działań opartych na zaufaniu, wymiana doświadczeń.Sieci współpracy i samokształcenia to forma pracy, która pozwala dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

 1. wymiana doświadczeń między uczestnikami,

 2. analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

 3. pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,

 4. poszerzanie kompetencji uczestników,

 5. nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami/przedszkolami,

 6. tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieci.

Platforma internetowa ORE

Platforma internetowa Doskonalenie w sieci (doskonaleniewsieci.pl) została przygotowana w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, którego organizatorem jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ma ona służyć realizacji nowych form doskonalenia nauczycieli - wspomaganiu pracy szkoły oraz prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Na platformie prezentowane są oferty doskonalenia, przykładowe plany działań sieci, publikacje i materiały. Platforma, dzięki interaktywnym funkcjom umożliwi zarządzanie sieciami współpracy. Możliwość wykorzystywania wideokonferencji, forów dyskusyjnych, blogów, e-learningu pozwoli koordynatorom oraz innym osobom odpowiedzialnym za doskonalenie nauczycieli prowadzić swoje działania w przestrzeni wirtualnej. Platforma jest sukcesywnie rozbudowywana i uzupełniana o nowe materiały i narzędzia.

Logo Kapitał LudzkiHerb Powiat TrzebnickiLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego