Herb Powiat Trzebnicki
Nauczyciel na 6 - wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego
Nasz projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół).

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielek poprzez wdrożenie kompleksowego programu wspomagania szkół i przedszkoli z naszego powiatu.

Projekt przewiduje m.in. organizację i przeprowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów zgodnie z wybraną przez daną placówkę ofertą doskonalenia, utworzenie sieci współpracy i samokształcenia, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz materiałów dydaktycznych, wsparcie ekspertów zewnętrznych. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne i obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015. W projekcie bierze udział 37 placówek oświatowych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. 

Aktualności
Konferencja podsumowująca projekt
30.06.2015
Dnia 29 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego”. Konferencja miała na celu podsumowanie wdrażania kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie trzebnickim, a także podsumowanie zadań zrealizowanych w latach 2013 – 2015 w projekcie „Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego”
Galeria
Logo Kapitał LudzkiHerb Powiat TrzebnickiLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego